اطلاعات تماس مدیران استان اطلاعات تماس مدیران استان

بازگشت

مدیریت شعب استان فارس - معاون فناوری اطلاعات

سیدفرشید موسوی
مدیریت شعب استان فارس - معاون فناوری اطلاعات
تلفن : 071-36254214
نمابر : 071-36356342
آدرس پستی : شیراز-بلوار میرزای شیرازی شرقی-نبش کوچه سیزده