تازه های اخبار تازه های اخبار

حضور مدیر ، معاونین ، رییس حوزه حراست و روسای دوایر در شعب و نشست صمیمانه با کارکنان

مدیریت فارس در راستای قدردانی از همکاران وبررسی مشکلات شعب ، اخذ پیشنهادات و راهکارهای همکاران ،برنامه حضور مسیولین مدیریت در محل شعبه را در دستور کار قرار داد

 

حضور مدیر ، معاونین ، رییس حوزه حراست و روسای دوایر در شعب و نشست صمیمانه با کارکنان

   مدیریت فارس در راستای قدردانی از همکاران وبررسی مشکلات شعب ، اخذ پیشنهادات و راهکارهای همکاران ،برنامه حضور مسیولین مدیریت در محل شعبه را در دستور کار قرار داد. در این برنامه که مدیر ، معاونین ، ریاست حوزه حراست ، روسای دوایر مدیریت در شعب حضور می یابند تمامی کارکنان شعب در یک محیط صمیمی نظرات خود را اعلام می نمایند و در همان شعبه مشکلات ، پیشنهادات مورد بررسی  و در پایان نقشه راه شعبه  تهیه و صورتجلسه می گردد. علی کمالی مدیر شعب استان فارس هدف از این طرح را اینگونه عنوان نمود که دیگر زمان نشستن مدیران  در محل کار گذشته است و سازمانی که بخواهد پویا باشد می بایست در شعب بعنوان خط مقدم  سازمان حضور یابد  /ف

آخرین بروزرسانی 1397/7/24