تازه های اخبار تازه های اخبار

برگزاری جلسه معاونین بنیاد مسکن و مدیریت شعب استان فارس

در راستای هدف جذب منابع فعالان بخش مسکن و ساختمان مورد تاکید مدیرعامل ، جلسه ای با حضور معاون امور اداری و رییس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت شعب استان فارس و معاونین بنیاد مسکن استان فارس و رییس امور قراردادهای ای این اداره برگزار و راهکارهای افزایش تعامل دو جانبه بررسی گردید.

همچنین در این نشست، افتتاح حساب های یارانه بگیران بنیاد مسکن فارس با واریز بیش از 160 میلیارد ریال در این مرحله و الزام کلیه پیمانکاران ، ناظران ساختمان  و شرکت های زیر مجموعه  مانند شرکت ارگ مسکن جنوب به گشایش حساب در بانک مسکن ، معرفی پیمانکاران جهت دریافت ضمانت نامه به بانک مسکن و مشاوره به بانک مسکن در زمینه اعتبارسنجی مشتریان ، پرداخت تسهیلات ساخت و خرید به کارکنان بنیاد طبق یک برنامه مشخص در قالب تفاهم نامه بین طرفین منعقد گردید .

محمد غضنفری نصرآباد معاون امور اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان فارس ضمن تاکید بر افزایش تعاملات با طرف مقابل نسبت به سال های گذشته، پیشنهاد داد تا با تشکیل سامانه ای مشترک تمامی اطلاعات پیمانکاران ، ناظران ، کارکنان بنیاد ، شماره حساب  ضمانت نامه ها،مبالغ واریزی و... ثبت گردد.   

وی اعلام نمود:  با اجرای این برنامه  علاوه بر رصد  واریزی های دولت به حساب های  بنیاد  مسکن و پیمانکاران و ناظران ، سالانه مبالغ قابل توجهی وارد چرخه مالی  بانک می شود و فرصتی مناسب جهت انتقال بیش از 700 فقره حسابهای شرکتها و پیمانکاران به بانک مسکن ایجاد می گردد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10