تازه های اخبار تازه های اخبار

همکاری مدیریت شعب استان فارس با سنگ بری ها و سنگ فروشی های استان

طی برگزاری جلسه ای با حضور معاون اجرایی ، روسای شعب معالی آباد ، پرستو ، فرصت شیراز و رییس دایره ارتباطات و بازاریابی مدیریت شعب فارس و رییس اتحادیه عنوان اتحادیه سنگ بری ها و سنگ فروش های استان فارس راه های همکاری دو جانبه مورد بررسی قرارگرفت .

مسعودی رییس اتحادیه عنوان اتحادیه سنگ بری ها و سنگ فروش های استان فارس ضمن ابراز خرسندی از همکاری با بانک مسکن عنوان نمود : در استان فارس بیش از 1000 واحد سنگبری و سنگ فروشی مشغول به فعالیت می باشند و از آنجا که بخش مسکن مرتبط با این فعالیت است آماده ترغیب این واحدها جهت افتتاح حساب در بانک مسکن می باشیم . جعفری معاون اجرایی مدیریت شعب استان فارس نیز حوزه سنگبری را در بخش مسکن مهم قلم داد نمود و در خصوص نحوه همکاری گفت : از آنجا که واحدهای مربوطه بیشتر از حساب های در حال گردش استفاده می کنند میتوانند از حساب ممتاز بانک مسکن که نسبت به سایر حساب های بانکهای دیگر دارای مزیت های مختلف می باشد بهرمند شوند . وی همچنین در این رابطه افزود : از ویژگی های مهم این نوع حساب کسب سود و استفاده از اوراق حق تقدم برای اخذ تسهیلات می باشد.

در پایان مقرر گردید شعب معالی آباد ، پرستو و فرصت شیراز با اخذ معرفی از رییس اتحادیه سنگبری ها  به همکاری با سنگبری های محل جغرافیایی شعبه اقدام نمایند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/10