تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر و ارتقای درجه همکاران انتظامات استان فارس

با حضور مدیر شعب استان فارس و رییس و معاون حفاظت فیزیکی حوزه حراست این مدیریت جلسه تقدیر از کارکنان انتظامات برگزار گردید.

علی کمالی مدیر شعب استان فارس ضمن تشکر از عملکرد شایسته همکاران انتظامات ، اذعان نمود : همکاران انتظامات همیشه در برخورد و راهنمایی مشتریان ، حفظ و حراست از ساختمان مدیریت و اکیپ های پولرسانی با توجه به خطرات پیشرو با صبر و حوصله به انجام مسیولیت می پردازند.

همچنین در این جلسه ، مراسم اعطای درجه چهارنفر از همکاران انتظامات انجام پذیرفت و طی آن آقایان فاضل زورمند و مجید حیدری به ترتیب به سر افسر نگهبان و افسر نگهبان و داوود خسروانیان و وحید آریانپور به ارشد نگهبان ارتقای یافتند.

آخرین بروزرسانی 1397/10/3