تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیر شعب استان فارس بانک ملی :

کمک به خانه دار شدن مردم برکات فراوانی به همراه دارد

طی برگزاری جلسه ای مدیران شعب استان فارس بانک های مسکن و ملی با یکدیگر ملاقات و راهکارهای ارتباط دوجانبه را مورد بررسی قراردادند.

علی کمالی مدیر شعب استان فارس ضمن توضیح درباره خدمات متمایز بانک مسکن گفت : این بانک به عنوان بانک تخصصی در زمینه ارایه تسهیلات مسکن همواره کمک به خانه دار شدن مردم را هدف اصلی خود می داند و کارکنان بانک مسکن همیشه با رعایت قوانین و ضوابط توانسته اند اعتماد مردم را جلب نمایند.

وی همچنین رویکرد جدید سیاست اعتباری بانک مسکن را تمرکز بر ارایه تسهیلات به متخصصان حوزه ساخت و ساز مسکن معرفی نمود و افزود : بانک مسکن با حمایت از گروه ها وشرکت های تحت پوشش خود ، بهبود روند ساخت و ساز مسکن را به صورت تخصصی و علمی اشاعه می دهد.

کریم ریگی زادگان مدیر شعب استان فارس بانک ملی با بیان این مطلب که بانک ها امانت دار سرمایه مردم هستند بر افزایش خدمات کارمزد محور تاکید کرد .

وی همچنین گفت : کمک به خانه دارشدن مردم علاوه بر در برداشتن برکات ، کمک بسزایی به اقتصاد کشور و افزایش میزان اشتغال می کند.

در پایان این جلسه راه های سهولت در ارایه خدمات هر یک از طرفین جهت پرسنل مورد بررسی قرارگرفت .

آخرین بروزرسانی 1398/1/21