تازه های اخبار تازه های اخبار

معاون اداری پشتیبانی مدیریت فارس:نیروهای وصول می توانند در زمینه جذب منابع نیز موثر باشند.

نشست وصول مطالبات مدیریت فارس با حضور محمد غضنفری نصرآباد معاون اداری پشتیبانی مدیریت ، رییس دایره امور اداری ، رییس دایره حقوقی و وصول مطالبات ، کارشناس بازاریابی و نیروهای وصول مطالبات برگزار شد معاون اداری پشتیبانی فارس خاطرنشان ساخت : وصول مطالبات از وظایف اصلی نیروهای وصول می باشد اما این گروه از همکاران می توانند در زمینه جذب منابع نیز موثر باشند. ایشان یادآور شد با وصول مطالبات است که جذب منابع تحقق پیدا می کند.
غضنفری نصرآباد گفت : با توجه به نوع کار نیروهای وصول، اطلاع نسبی از بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضروری به نظر می رسد و می تواند نقش پررنگی در انجام وظیفه محوله به نحو مطلوب ایفا نماید. ایشان خاطرنشان ساخت: تشکیل ماهانه این نشست ها ضروری است تا ضمن تبادل تجربیات و اطلاعات ، با همفکری و مشارکت بتوانیم راه های خوبی برای کاهش مطالبات و جذب منابع پیدا کرده و با عملیاتی کردن راهکارها قدم موثری در این زمینه برداریم. معاون اداری و پشتیبانی مدیریت فارس اظهار امیدواری کرد با تلاش نیروهای وصول مطالبات ، شاهد تحقق اهداف در این بخش باشیم.
محمدرضا رضایی رییس دایره حقوقی در این جلسه وصول مطالبات را از مهمترین بخش های مورد تاکید بانک دانست و از نیروهای وصول خواست در این زمینه بر پایه دستورالعمل ها و بخشنامه ها عمل کنند.
غلامرضا رضایی کارشناس بازاریابی مدیریت نیز در این نشست با اشاره به نقش پررنگ وصول در جذب منابع خاطرنشان ساخت : با توجه به پیگیری وصول مطالبات بوسیله نیروهای وصول و نحوه تعاملات آنان با مشتریان،نیروهای وصول قادر خواهند بود در بخش جذب منابع نیز نقش پررنگی ایفا نمایند.
آخرین بروزرسانی 1394/11/24