تازه های اخبار تازه های اخبار

قدردانی از پذیرنده برتر شعبه میدان غدیر شیراز

طی مراسمی و با حضور رییس شعبه میدان غدیر شیراز و مسیول روابط عمومی مدیریت از الماس گرمنجانی بعنوان پذیرنده فعال فروشگانی شیراز قدردانی شد
در راستای گسترش بانکداری الکترونیک تکریم ارباب رجوع و ارج نهادن به تلاش های این مشتری و طی مراسمی با اهدا کارت هدیه از ایشان قدردانی شد این مشتری جز پذیرنده پرتلاش بانک مسکن در مقطع زمانی 1/10/92 تا 29/12/92 معرفی شد که با متیاز بالا موفق به دریافت کارت هدیه شد .
آخرین بروزرسانی 1394/11/24