تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت فارس انجام پذیرفت:نصب یکصد و بیست و نهمین دستگاه خودپرداز

بانصب دستگاه خودپرداز اداره راه و شهرسازی لارستان ،تعداد خود پردازهای مدیریت فارس به 129رسید.
به منظور گسترش خدمات بانکداری الکترونیک ، رضایت مشتری و تکریم ارباب رجوع در حوزه ناظر جنوب فارس و با نصب خودپرداز اداره کل راه و شهرسازی لارستان ، تعداد خودپردازهای مدیریت شعب فارس به 129 رسید.
این افزایش تعداد دستگاه های خودپرداز در راستای افزایش استفاده از خودپردازهای بانک مسکن توسط کارکنان اداره کل راه و شهرسازی لارستان و مردم می باشد با توجه به اهمیت توسعه بانکداری الکترونیک و ترغیب مشتریان به استفاده از این خدمات ، این امر علاوه بر تسریع در ارایه خدمات، به افزایش رضایت مندی مشتریان منجر می شود و در نتیجه از حجم کار شعب نیز کم می شود
تلاش کارکنان باعث پیشتازی بانک در سیستم بانکی شده است که بایستی از این فرصت به نحو احسن بهره برداری شود
شایان ذکر است که این مدیریت دارای بیشترین دستگاه خودپرداز فعال در بین مدیریت های کشور می باشد. گفتنی است تلاش کارکنان در بخش های مختلف مدیریت و شعب در زمینه بانکداری الکترونیک ثمربخش بوده و شاهد نتایج آن تا پایان سال می باشیم.
آخرین بروزرسانی 1394/11/24