تازه های اخبار تازه های اخبار

در مدیریت شعب فارس انجام پذیرفت:برگزاری اولین میزگرد تخصصی ابزارهای نوین بانکی اسلامی

اولین میزگرد تخصصی ابزارهای نوین بانکی اسلامی در مدیریت فارس با سخنرانی حجت الاسلام دکتر موسویان استاد برجسته حوزه و دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی برگزار گردید.
اولین میزگرد تخصصی ابزارهای نوین بانکی اسلامی با تلاش و پیگیری های مدیرشعب فارس و دبیرهسته پژوهشی مدیریت و با حضور معاونین مدیریت فارس،فریبرز راحتی معاون اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بانک،حجت الاسلام دکتر موسویان استاد برجسته حوزه و دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی و سایر همکاران برگزار شد.
در ابتدای این میزگرد احمد علی جعفری معاون اجرای مدیریت فارس ، با اشاره به ظرفیتها و توانمندیهای فارس، اظهار داشت: برگزاری این نشستها موجب افزایش دانش و آگاهی همکاران خواهد گردید و زمینه های استفاده هرچه بیشتراز تواناییهای کارکنان فراهـــم خواهد گردید. ایشان هم گام شدن کارکنان با تغییرات سیستم را از دیگر دلایل برگزاری این میزگرد عنوان کرد.
فریبرز راحتی معاون اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بانک دراین گردهمایی خاطرنشان ساخت:کارکنان مدیریت شعب استان فارس بیشترین علاقه مندی را در بحث مالی اسلامی داشته اند .ایشان اظهار داشت: خط فکری همکاران در اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بانـک ، توانمند سازی کارکنان میباشد و یکی از مشکلات را عد م آگاهی همکاران از تغییرات عنوان کرد وی یادآور شد: بانک مسکـن همواره یکی از بانکهای تخصصی در زمینه مسکن میباشد وجهت پرداخت تسهیلات از حسابهای صندوق پس انداز و تعهد آور استفاده کرده است.
معاون اداره کل پژوهش و برنامه ریزی بانک گفت : با تغییر مدیران شبکه بانکی وبالاخص بانک مسکن ،همه محاسبات تغییر کرد وتامین مالی بخش مسکن در دستور کار قرار گرفت و تامین مالی اسلامی یکی از راههای تامین مالی این بخش میباشد.
حجت الاسلام دکتر موسویان استاد برجسته حوزه و دانشگاه و عضو شورای فقهی بانک مرکزی در این میزگرد به تشریح ابعاد مختلف ابزارهای تامین مالی از قبیل قراردادهای مرابحه،استصناع و بیع دین پرداخت.ایشان با اشاره به اینکه فرآیند تغییر قانون در کشور کند میباشد خاطرنشان ساخت: تعدادی از کشورها اصل قانون بانکداری بدون ربا را از ما گرفته اند و دارای سیستم قانونی پویا و فعال می باشند که بیش از سه بار آن را به روز کرده اند.
ایشان خاطر نشان ساخت : اگر در عرصه های اجتماعی ، متحول ترین بخش ،اقتصاد می باشد ودر درون اقتصاد هم مؤسسات پولی و بانکی متحول ترین هستند. عضو شورای فقهی بانک مرکزی یادآور شـد: در سطـح فعـالیتــهای بـین المللـی مؤسـسات و فعالیتهایی شکل میگیرد که پیش از این اسمی از آنها نبود ولازم است مسیولین و سیاستگزاران وطراحان سیستم پولی وبانکی قوانینی را تعریف کنند که خیلی از این تغییرات را ساختارمند جواب دهد و اگر نیاز باشد تدابیری اندیشیده شود که قوانین کـهنه نشوند. حجت الاسلام دکترموسویان به تشریح ابعادمختلف قرارداد مرابحه پرداخت و اظهار داشت:مرابحه از قراردادهای شناخته شده و نهادینه شده در فقه اسلامی می باشد و امروزه به جهت گستردگی، یکی از قراردادهای پر کاربرد در بانکهای اسلامی می باشد و 70 الی 90 درصد از معاملات براساس مرابحه انجام می شود و این مهم به دلیل انعطاف پذیری و ویژگیهای خاص قرارداد مرابحه میباشد که قرارداد موفقی است.
وی یادآور شد : طراحان و متفکران بانکداری اسلامی در میان قراردادهای پذیرفته شده اسلامی ،متناسب ترین آنها راانتخاب می کنند ومواجه میشویم به قراردادی مثل مرابحه ،که کمترین کاربرد آن 65 الی 70 درصد می باشد و این نشان دهنده این است که توانسته جایگاه خوبی در نظام بانکی بدست آورد و 90درصد نیازهای بانک را میتوان از طریق همین یک قرارداد انحام داد. ایشان قرارداد مرابحه را قراردادی شناخته شده در تمام دنیا دانست که مورد تایید اسلام میباشد و قبل ازاسلام نیز وجود داشته است .حجت الاسلام دکتر موسویان فروش اقساطی را یکی از انواع مرابحه دانست و یادآور شد :مرابحه شکل گسترده فروش اقساطی می باشد ایشان خاطر نشان ساخت : در قرارداد مرابحه دو شکل کارت اعتباری می توان تعریـف کـرد
استاد برجسته حوزه و دانشگاه گفت :استصناع به معنای سفارش ساختن می باشد و قراردادی بین دو شخص اعم از حقیقـی و حقوقی می باشد .وی یادآورشد:در قرارداد استصناع، کالا یاطرحی که موضوع قرارداد می باشد حین قرارداد موجود نیست وکالایی که موجود باشد شامل استصناع نمی باشد واین قرارداد در مواردی مطرح میشود که ساخت، تولید یا کار انسان در آن نقش اساسی دارد مانند کالاهای صنعتی و تبدیل محصولات کشاورزی
آخرین بروزرسانی 1394/11/24