تازه های اخبار تازه های اخبار

مدیریت فارس : تقدیر از فعالین قرآنی همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص)

بانک مسکن مدیریت استان فارس همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) با حضور در حسینه سرداران شهید ( شیراز ) از فعالیت بخش قرآن کریم تقدیر بعمل آورد

روابط عمومی فارس باحضور در جلسه شبی با قرآن حسینیه سرداران شهید شیراز به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص) ضمن توضیح راجع به سپرده ها و خدمات بانک مسکن به مردم از فعالین قرآنی تقدیر بعمل آورد
بانک مسکن مدیریت استان فارس همزمان با مبعث حضرت رسول اکرم (ص) با حضور در حسینه سرداران شهید ( شیراز ) از فعالیت بخش قرآن کریم تقدیر بعمل آورد
روابط عمومی فارس باحضور در جلسه شبی با قرآن حسینیه سرداران شهید شیراز به مناسبت مبعث حضرت رسول(ص) ضمن توضیح راجع به سپرده ها و خدمات بانک مسکن به مردم از فعالین قرآنی تقدیر بعمل آورد
سپهرتاج روابط عمومی مدیریت فارس گفت : ما با حضور در میان مردم با این رویکرد که بانک مسکن بانک مردمی است وخدماتش شامل اقشار مختلف جامعه میگردد و نیاز اساسی جامعه یعنی تامین مسکن را فراهم می کند می توانیم خدمات را به صورت شفاف با مردم در میان بگذاریم و آنها را راجعه به ما تصمیم گیری کنند ./ط
آخرین بروزرسانی 1394/11/26