تازه های اخبار تازه های اخبار

اولین میزگرد تخصصی هسته پژوهش با عنوان بررسی تحولات اخیر نظام بانکداری و بانکداری اسلامی و پیش بینی

اولین میزگرد تخصصی هسته پژوهش با عنوان بررسی تحولات اخیر نظام بانکداری و بانکداری اسلامی و پیش بینی قانون عملیات بانکی بدون ربا در مدیریت فارس برگزار شد.

در این میز گرد که با حضور مدیر شعب استان فارس ، حجت الاسلام و المسلمین دکتر سید عباس موسویان عضو فقهای بانک مرکزی ، معاون اداره کل پژوهش و برنامه ریزی ، معاونین مدیریت و روسای حوزه ها و معاونین شعب سطح استان فارس برگزار گردید.
علمداری : رویکرد مدیریت فارس در بحث هسته های پژوهشی و میزگردهای تخصصی در سال جاری مبنی بر استفاده هر چه بیشتر از معاونین شعب است، که انشایاله با توانی که نیروهای جوان دارا می باشند ما بتوانیم بازخوردهای عملیاتی از جلسات داشته باشیم.
وی گفت این جلسات را یک فرصت و غنیمت بدانیم زیرا استفاده از اساتید بزرگ در سطح کشور قطعاً در کیفیت امور بانکی تاثیرگذار خواهد بود. باتوجه به اینکه رویکرد علمی به بانکداری فعلی و بانکداری بدون ربا باعث شده است که سیوالات متعددی برای همگان مطرح شود از این رو اگر با توجه کافی به این میزگرد تخصصی نگاه کنیم پاسخ سیوالات خود و مشتریان را می یابیم و به تمامی ابهامات می توانیم پاسخ دهیم.
راحتی معاون اداره کل پژوهش و برنامه ریزی ضمن تشکر از مجموعه مدیریت فارس به دلیل برپایی میزگرد تخصصی گفت آنچه که از همه چیز با اهمیت تر است بها دادن به نیروی انسانی و سرمایه انسانی هر سازمان میباشد. زیرا تا ما سرمایه انسانی عالم ، دانشمند و توانمند نداشته باشیم به اهداف خودمان نخواهیم رسید.
یکی از اقدامات انجام شده در اداره کل پژوهش سوق دادن همکاران به سمت تفکر در مورد فعالیت های انجام شده بانکی است، نه تنها خود همکار بلکه سیستم بانک هم بایستی شرایط را فراهم سازد . سعی و تلاش ما و همکاران این بوده است که این شرایط فراهم شود.
وی گفت همان طور که در علم مدیریت خوانده ایم کیفیت اتفاقی نیست و خود به خود بوجود نیامده بلکه مدیریت صحیح پشت قضیه قرار دارد و این مهم در استان فارس بوجود آمده است و نتیجه همدلی همکاران با هم است.
وی گفت ما در جهت توانمندسازی همکاران از طریق هسته پژوهش اقداماتی نظیر الگو گرفتن از اساتید بزرگ در سطح کشور هستیم زیرا معتقدیم که هر چه همکاران توانمندتر شوند سیستم و شبکه بانک هم قوی تر خواهد بود.
حجت الاسلام دکتر سید عباس موسویان عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی ج اا،راجع به قانون فعلی و قانون پیشنهادی بانکداری بدون ربا به طور مفصل توضیح داد و بعد از آن با پرسش و پاسخ حاضرین در جلسه همراه بود که استقبال بسیار خوبی از بحث شد.
روزمه دکتر سید عباس موسویان : عضو شورای فقهی بانکداری اسلامی بانک مرکزی ج اا ، عضو شورای مشورتی مالی و بانکداری اسلامی ، استاد پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی ، عضو هیات علمی پژوهشکده فرهنگ و اندیشه اسلامی ، عضو کمیته فقهی سازمان پولی و اوراق بهادار ،
برنده اولین جایزه بین المللی علوم انسانی اسلامی در حوزه اقتصاد در سال 92
آخرین بروزرسانی 1394/11/26