تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش پیشگیری از دیابت و اختلالات تغذیه در مدیریت فارس برگزار شد

این همایش با حضور دکترآذر ستاری نژاد و250نفر از همکاران از جمله رییس حوزه ناظر شرق استان ، روسای دوایر امور اداری آموزشی و رفاهی،تجهیز و پشتیبانی و مسولین شعب بهمراه خانواده برگزار شد

این همایش با حضور دکترآذر ستاری نژاد و250نفر از همکاران از جمله رییس حوزه ناظر شرق استان ، روسای دوایر امور اداری آموزشی و رفاهی،تجهیز و پشتیبانی و مسولین شعب بهمراه خانواده برگزار شد. دکتر ستاری نژاد راجع به عناوین کلی مباحث پیشگیری از دیابت ، فشار خون ، قند خون و اختلالات تغذیه مطالب شیوا و ارزنده ای ارایه نمود که استقبال کلیه مدعوین و قدردانی آنان را در پی داشت و اغلب پیشنهادها حاکی از تداوم برگزاری این قبیل همایش ها بود. در پایان طی مراسم قرعه کشی به 5 نفر از برندگان مسابقه خانواده درمانی با حضور رییس حوزه ناظر شرق ، روسای دوایر مدیریت و معاون حوزه حراست کارت هدیه تقدیم گردید.
این همایش با حضور دکترآذر ستاری نژاد و250نفر از همکاران از جمله رییس حوزه ناظر شرق استان ، روسای دوایر امور اداری آموزشی و رفاهی،تجهیز و پشتیبانی و مسولین شعب بهمراه خانواده برگزار شد.
دکتر ستاری نژاد راجع به عناوین کلی مباحث پیشگیری از دیابت ، فشار خون ، قند خون و اختلالات تغذیه مطالب شیوا و ارزنده ای ارایه نمود که استقبال کلیه مدعوین و قدردانی آنان را در پی داشت و اغلب پیشنهادها حاکی از تداوم برگزاری این قبیل همایش ها بود.
در پایان طی مراسم قرعه کشی به 5 نفر از برندگان مسابقه خانواده درمانی با حضور رییس حوزه ناظر شرق ، روسای دوایر مدیریت و معاون حوزه حراست کارت هدیه تقدیم گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/11/26