تازه های اخبار تازه های اخبار

کسب مقام سوم توسط تیم والیبال مدیریت فارس بین بانک های استان

تیم والیبال مدیریت فارس در مسابقات بین بانک های استان موفق به کسب مقام سوم شد

در یک رقابت تنگاتنگ توانستیم مقام سوم را کسب نماییم
تیم والیبال مدیریت فارس در مسابقات بین بانک های استان موفق به کسب مقام سوم شد.
سرپرست تیم بعیدی رییس دایره اداری رفاهی و اموزشی گفت : این دوره از مسابقات که در سطح بسیار بالایی برگزار شده و در یک رقابت تنگاتنگ توانستیم مقام سوم را کسب نماییم هر چند که تیم بانک مسکن استحقاق کسب مقام اول را داشت.
وی همچنین اذعان نمود که تمامی موفقیت ها مرهون حمایت های بی دریغ مدیر شعب استان فارس علمداری می باشد که با در اختیار قرار دادن سالن جهت تمرین تیم در طول سال باعث انگیزه هر چه بیشتر ما گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/11/26