تازه های اخبار تازه های اخبار

فعل خواستن توام با همدلی ، همراهی و هم فکری تمامی همکاران نهادینه می گردد

اولین جلسه وصول مطالبات امسال با حضور احمد علی جعفری مدیر جدید شعب استان فارس برگزار شد تا تحولات جدیدی در این زمینه به وجود آید.

احمد علی جعفری ضمن تشریح سیاست های جدید بانک در خصوص وصول مطالبات و تسهیلات ، افزود : امروزه عملکرد کارکنان بیش از پیش در تصمیم گیری سازمان ها پر رنگ تر شده به طوریکه اهداف بر این اساس تعیین می گردند.

مدیر شعب استان فارس گفت : برنامه ریزی در حوزه وصول مطالبات را به سمتی باید سوق دهیم که فعل خواستن توام با همدلی ، همراهی و هم فکری تمامی همکاران ستاد و صف در این مدیریت نهادینه گردد.

وی افزود : اگر باور به توانایی را در خود پرورش دهیم ، اهداف را به راحتی محقق خواهیم نمود.

جعفری با تاکید بر اینکه وصول مطالبات در راس امور شعب می باشد ، حفظ حرمت و کرامت مشتریان را بسیار ضروری دانست و آنرا نشانه بارز مشتری مداری عنوان نمود.

مدیر شعب استان فارس همچنین از تغییر در ساختار جلسات وصول مطالبات به سمت تفویض اختیارات به گروه های مختلف و همچنین قدردانی و تشویق بیش از پیش نیروهای موثر در این زمینه خبر داد.

وی ، نقد و پیشنهادات همکاران در اجرای طرح ها و برنامه های وصول مطالبات بسیار مهم قلم داد نمود و آمادگی مدیریت در پشتیبانی و رفع مشکلات همکاران را خاطر نشان کرد.

احمد علی جعفری در این رابطه گفت : حمایت از همکاران بدون دید از بالا به پایین است و هر یک از همکاران در هر رده و سمتی که باشند می توانند به طور مستقیم با مدیریت ارتباط بر قرار نمایند.

مدیر شعب استان فارس با بیان اینکه تعیین اهداف ارزیابی عملکرد یک حداقل است ، خطاب به همکاران گفت : برای ماندن در منطقه سبز ارزیابی عملکرد باید تلاشی مضائف نمود تا علاوه بر تثبیت این جایگاه همچون سیزده دوره گذشته ، خوش نامی بانک مسکن را حفظ نماییم.

 

آخرین بروزرسانی 1400/3/25