هفته داغ جلسات وبینار مدیریت فارس

هفته داغ جلسات وبینار مدیریت فارس

طی یک دوره 7 روزه تیم مدیریت و تمامی پرسنل رسمی و شرکتی مدیریت شعب استان فارس با حضور در جلسات وبینار به صورت گروهی در راستای نیل به اهداف بانک تبادل نظر کردند. شایان ذکر است این دوره بر اساس طرحی به نام جشنواره ممتاز در زمینه جذب منابع و ارتقاء سطح دانش و فنون بازاریابی برای همکاران برگزار گردید.

مجید امیری مدیر شعب استان فارس با بیان اینکه قرار نیست دوباره چرخ را اختراع نماییم در خصوص روند و اهداف این جلسات توضیح داد : انتقال تجارب موفق و اشتراک گذاری آن در جهت رشد و تعالی سازمان بسیار حائز اهمیت و کار آمد می باشد.

وی بر بهره گیری از موقعیت ها و ظرفیت های ابزارهای تبلیغاتی تاکید نمود و افزود : همدلی ، همکاری و مشارکت ، انگیزه و خلاقیت را در اذهان همکاران پرورش می دهد  و برای به وجود آمدن اتفاقات ارزنده در بانک باید از  فعالیت های کوچک شروع نماییم.

امیری ، مشارکت و کار تیمی را عاملی مهم در کاهش استرس و فشار روحی همکاران عنوان نمود و با بیان این موضوع  که خرد جمعی بهتر از خرد فردی شعبه را در راه رسیدن به اهداف یاری می کند ، آموزش همکاران و جانشین پروری را یکی از مهمترین وظیفه روسای شعب قلم داد کرد.

مدیر شعب استان فارس تقسیم وظایف در شعبه بر اساس توانمندی های کارکنان و برنامه ریزی مدون و همچنین نظارت کامل بر فعالیت همکاران را از دیگر عوامل مهم دستیابی به موفقیت برشمرد.

وی خاطر نشان کرد: تمامی همکاران می بایست نسبت به خروج منابع از بانک مسئولیت پذیر باشند و با حضور مداوم در جلسات بخشنامه خوانی سطح اطلاعات خود را در حوزه محصولات و و خدمات بانک افزایش دهند.

مجید امیری ، حفظ و ماندگاری منابع شعبه را در گرو جذب منابع خرد دانست و افزود : جذب منابع خرد باعث می گردد تا همکاران با آرامش بیشتر  امور شعبه را انجام دهند در حالیکه خروج منابع کلان علاوه بر تاثیر منفی بر روند رشد شعبه ، تصمیم گیری و برنامه ریزی های آتی را نیز دشوار می سازد.

آخرین بروزرسانی 1400/1/19