فهرست اخبار فهرست اخبار

ارائه اطلاعات صحیح به مردم حق الناس است

مدیریت شعب استان فارس :

جلسه کمیته راهبردی مدیریت شعب استان فارس با محوریت استفاده از فضای الکترونیک ، آموزش و ارتقاء اطلاعات بانکی کارکنان برگزار شد.

مجید امیری مدیری شعب استان فارس تغییر ساختار سازمانی در بدنه بانک مسکن را یک اتفاق خجسته دانست که سبب شده الگو فعالیت ها از حالت شکننده خارج شده و به یک الگوی شناور تبدیل گردد.

وی در این خصوص توضیح داد : این بدان معنا است که بانک تغییر مسیر مهمی را اتخاذ نموده که آنرا به سوی چالاکی و چابکی هدایت می کند و نوید بخش رویداد هایی زیبا به مجموعه است.

امیری بر اهمیت نقش دایره امور اداری و منابع انسانی تاکید نمود و عنوان کرد : برای تصمیم گیری و تدوین سیاست های سازمان نیازمند نظرات تمامی همکاران هستیم .

مدیریت شعب استان فارس آموزش و ارتقاء سطح آگاهی همکاران در زمینه شناخت خدمات بانک را بسیار با اهمیت خاطر نشان کرد و گفت : وقتی می توانیم یک محصول را بفروشیم که به آن اعتقاد داشته باشیم.

وی با بیان این مطلب که ارائه اطلاعات صحیح به مردم حق الناس است ، توضیح داد : می بایست از همه بستر های آموزشی استفاده کنیم تا تمامی همکاران علاوه بر شناخت قوانین ، از محصولات و خدمات بانک اطلاع کامل داشته باشند.

مجید امیری ، حساب ممتاز را استراتژی ترین حساب بانک عنوان کرد و افزود: می توان با تمرکز بر تبلیغات این حساب سهم بیشتری را از بازار رقابت کسب نمود.

مدیر شعب استان فارس وصول مطالبات را دیگر عامل مهم در پیشرفت بانک قلم داد نمود و در این خصوص توضیح داد : نهادینه کردن فرهنگ پرداخت به موقع اقساط و پیگیری این موضوع از قسط اول سبب می شود تا خروجی عملکرد های ما دارای نتیجه مطلوب باشد.

 

آخرین بروزرسانی 1400/1/19