فهرست اخبار فهرست اخبار

یکی از وظایف حاکمیت شرکتی ، تقسیم و تفویض اختیار است

حسن شهرآشوب عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی و منوچهر فتح آبادی سرپرست اداره کل امور کارکنان بانک میهمان مدیریت شعب استان فارس بودند تا با برگزاری جلسه ای به طور مستقیم با همکاران دیدار و تبادل نظر نمایند.

حسن شهرآشوب ضمن توضیح درباره ماهیت حاکمیت شرکتی در سیاست های کلان بانک ، گفت : یکی از وظایف حاکمیت شرکتی ، تقسیم و تفویض اختیار است .

وی افزود : در حاکمیت شرکتی هیات مدیره به هیات های اجرائی و نظارتی تبدیل می گردند و وظیفه هیات مدیره سیاست گذاری ، نظارت به نحوه اجرا و ابلاغ سیاست های کلان سازمان می باشد.

معاون منابع انسانی ، هدف از سفر های استانی را دیدار مستقیم با همکاران در راستای رفع مشکلات ایشان دانست و عنوان کرد : تصمیم گیری در بانک مسکن از شیوه تکلیفی به شیوه مشارکتی تغییر یافته تا از تمام نظرات ، انتقادات و پیشنهادهای همکاران رسمی و شرکتی استفاده شود چون همه از بدنه بانک می باشند و می توانند جهت ارتقاء بانک مسکن کمک بسزایی نمایند.

وی با بیان اینکه تمامی روسا در همه رده های سازمان می بایست پاسخگوی مسئولیتی که به ایشان تفویض شده باشند این موضوع را سبب تقویت و تغییر نگرش مدیران دانست.  

شهرآشوب آمادگی ستاد مدیریت برای برطرف نمودن دغدغه های همکاران ابراز نمود و مطالبه گری همکاران در این زمینه را خواستار شد.

وی با بیان این مطلب که دیگران را می بایست از نگاه خودشان دید و اینکه کارکنان سرمایه انسانی بانک هستند ، بر درک متقابل و نشستن پای صحبت همکاران تاکید نمود.

مجید امیری مدیریت شعب استان فارس ، این مدیرت را که شامل 82 شعبه میباشد را یکی از بزرگترین مدیریت های کشور عنوان کرد که علی رغم پهناوری و تعداد زیاد شعب همیشه در منطقه سبز ارزیابی عملکرد بانک می باشد.

وی از آمار 28 شعبه با منابع بالای هزار میلیارد ریال خبر داد.و گفت استان فارس در سه سال متوالی در خصوص نظام پیشنهادات رتبه اول کشور را داشته است.

امیری از برنامه ریزی های متنوع در مدیریت شعب استان فارس برای دست یابی به اهداف بانک سخن گفت و در این باره توضیح داد : 9 گروه بازاریابی و تقسیم کلیه شعب بین این گروها  سبب شد تا در کوتاه ترین زمان علاوه بر برگزاری مستمر جلسات ، شاهد پیشرفت شعب در زمینه های مختلف باشیم.

مدیری شعب استان فارس با بیان این مطلب که پیگیری و کاربردی نمودن آموزش و برگزاری جلسات منظم بخشنامه خوانی از موارد مهمی هست که همیشه در دستور کار مدیریت شعب استان فارس قرار گرفته است . گفت : جانشین پروری و آراسته بودن شعب و همکاران مورد تاکید تیم مدیریتی بوده است.

وی تجزیه و تحلیل عملکرد همکاران را عاملی ضروری برای ارتقاء مدیریت دانست و در این زمینه شایسته پروری ،شایسته گزینی و شایسته سالاری را در میزان رضایت همکاران و مشتریان حائز اهمیت قلم داد نمود.

 

 

آخرین بروزرسانی 1400/1/19