فهرست اخبار فهرست اخبار

برگزاري جلسه معاونين بنياد مسكن و مديريت شعب استان فارس

در راستای هدف جذب منابع فعالان بخش مسكن و ساختمان مورد تأكيد مديرعامل ، جلسه ای با حضور معاون امور اداری و رئیس دایره ارتباطات و بازاریابی مديريت شعب استان فارس و معاونين بنياد مسکن استان فارس و رئيس امور قراردادهای ای این اداره برگزار و راهكارهای افزايش تعامل دو جانبه بررسي گردید.

همچنین در این نشست، افتتاح حساب های یارانه بگیران بنیاد مسکن فارس با واريز بيش از 160 ميليارد ريال در این مرحله و الزام كليه پيمانكاران ، ناظران ساختمان  و شركت های زیر مجموعه  مانند شركت ارگ مسكن جنوب به گشایش حساب در بانك مسكن ، معرفي پيمانكاران جهت دريافت ضمانت نامه به بانك مسكن و مشاوره به بانك مسكن در زمينه اعتبارسنجي مشتريان ، پرداخت تسهيلات ساخت و خريد به كاركنان بنياد طبق يك برنامه مشخص در قالب تفاهم نامه بین طرفین منعقد گردید .

محمد غضنفری نصرآباد معاون امور اداری و پشتیبانی مدیریت شعب استان فارس ضمن تاکید بر افزایش تعاملات با طرف مقابل نسبت به سال های گذشته، پیشنهاد داد تا با تشکیل سامانه ای مشترک تمامي اطلاعات پيمانكاران ، ناظران ، كاركنان بنياد ، شماره حساب  ضمانت نامه ها،مبالغ واریزی و... ثبت گردد.   

وی اعلام نمود:  با اجرای این برنامه  علاوه بر رصد  واريزي هاي دولت به حساب های  بنياد  مسکن و پيمانكاران و ناظران ، سالانه مبالغ قابل توجهی وارد چرخه مالی  بانک می شود و فرصتی مناسب جهت انتقال بیش از 700 فقره حسابهای شرکتها و پیمانکاران به بانک مسکن ایجاد می گردد.

آخرین بروزرسانی 1397/9/10