فهرست اخبار فهرست اخبار

همکاری مدیریت شعب استان فارس با سنگ بري ها و سنگ فروشی هاي استان

طی برگزاری جلسه ای با حضور معاون اجرايي ، روساي شعب معالي آباد ، پرستو ، فرصت شیراز و رئيس دايره ارتباطات و بازاريابي مديريت شعب فارس و رئیس اتحاديه عنوان اتحاديه سنگ بري ها و سنگ فروش هاي استان فارس راه های همکاری دو جانبه مورد بررسی قرارگرفت .

مسعودي رئیس اتحاديه عنوان اتحاديه سنگ بري ها و سنگ فروش هاي استان فارس ضمن ابراز خرسندی از همکاری با بانک مسکن عنوان نمود : در استان فارس بيش از 1000 واحد سنگبري و سنگ فروشی مشغول به فعالیت می باشند و از آنجا كه بخش مسكن مرتبط با اين فعاليت است آماده ترغيب اين واحدها جهت افتتاح حساب در بانك مسكن مي باشيم . جعفري معاون اجرايي مديريت شعب استان فارس نيز حوزه سنگبری را در بخش مسکن مهم قلم داد نمود و در خصوص نحوه همکاری گفت : از آنجا كه واحدهاي مربوطه بيشتر از حساب هاي در حال گردش استفاده می کنند میتوانند از حساب ممتاز بانك مسكن که نسبت به ساير حساب هاي بانكهاي ديگر داراي مزيت های مختلف مي باشد بهرمند شوند . وی همچنین در این رابطه افزود : از ویژگی های مهم این نوع حساب کسب سود و استفاده از اوراق حق تقدم برای اخذ تسهیلات می باشد.

در پايان مقرر گرديد شعب معالي آباد ، پرستو و فرصت شیراز با اخذ معرفي از ريیس اتحاديه سنگبری ها  به همکاری با سنگبري هاي محل جغرافيايي شعبه اقدام نمايند .

آخرین بروزرسانی 1397/9/10