پادکست پادکست

مراسم رونمایی از سند راهبردی بانک مسکن 1400
در این پادکست شما را به شنیدن سخنان وزیر محترم راه و شهرسازی و همچنین تشریح مهمترین دستاوردهای بانک در چهار سال اخیر توسط دکتر بت شکن دعوت می نماییم.
سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض(ETC)
در این پادکست شما را به شنیدن شرایط سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض(ETC)بانک مسکن دعوت می کنیم.
سامانه برداشت بدون کارت
در این پادکست شما را به شنیدن شرایط سامانه برداشت بدون کارت بانک مسکن دعوت می کنیم.
پادکست تسهیلات زوجین
در این پادکست شما را به شنیدن شرایط تسهیلات زوجین بانک مسکن دعوت می کنیم.
پادکست افزایش سرمایه بانک مسکن در سال 1396
در این پادکست شما را به شنیدن مصاحبه مدیر ارتباطات و بازاریابی بانک مسکن در خصوص افزایش سرمایه بانک در سال 1396 دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته آخر اردیبهشت ماه 1396
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته آخر اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که مشروح آن در هفته نامه 654 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
مهمترین اخبار بانک در نیمه اول اردیبشهت ماه1396
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار بانک مسکن در نیمه اول اردیبهشت ماه دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته سوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که مشروح آن در هفته نامه 652 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
گزیده اخبار هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که مشروح آن در هفته نامه 651 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ که مشروح آن در هفته نامه 650 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم فروردین ماه 1396
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته چهارم فروردین ماه 1396 که مشروح آن در هفته نامه 649 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم اسفند ماه 1395
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته چهارم اسفند ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 647 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم اسفند ماه 1395
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته سوم اسفند ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 646 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم اسفند ماه 1395
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته دوم اسفند ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 645 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۵
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته اول اسفند ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 644 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته چهارم بهمن ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 643 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۵
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته سوم بهمن ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 642 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵
در این پادکست شما را به شنیدن مهمترین اخبار هفته دوم بهمن ماه ۱۳۹۵ که مشروح آن در هفته نامه 641 بانک مسکن می باشد دعوت می کنیم.
گزیده اخبار هفته چهارم دی ماه 1395
در اين پادكست شما را به شنيدن مهمترين اخبار هفته چهارم دی ماه ۱۳۹۵ كه مشروح آن در هفته نامه 639بانك مسكن مي باشد دعوت مي كنيم.
گزیده اخبار هفته سوم دی ماه 1395
در اين پادكست شما را به شنيدن مهمترين اخبار هفته سوم دی ماه ۱۳۹۵ كه مشروح آن در هفته نامه 638 بانك مسكن مي باشد دعوت مي كنيم.