سامانه تلفنبانک سامانه تلفنبانک

 

تلفنبانک مسکن به مشتریان این امکان را می دهد که به راحتی و بدون حضور فیزیکی در شعب بانک به صورت ۲۴ ساعته از خدمات این سیستم استفاده نمایند. استفاده از خدمات تلفنبانک مسکن از طریق تماس با شماره ۶۴۰۹۶-۰۲۱ امکان پذیر می­باشد. 

سامانه های تلفنبانک متمرکز مسکن

تلفنبانک متمرکز شامل سه سامانه می باشد که عبارتند از:

  • پرداخت قبوض و خرید شارژ
  • تلفنبانک متمرکز 
  • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)
     

خدمات سامانه پرداخت قبوض و خرید شارژ

سرویس ­های این سامانه قابل استفاده توسط کلیه مشتریان بانک مسکن و همچنین دارندگان کارتهای عضو شبکه شتاب می باشد و نیازی به ثبت نام در شعب بانک مسکن ندارد. خدمات این سامانه به شرح ذیل می باشد.

  • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت 
  • پرداخت با شماره موبایل بدون نیاز به شناسه قبض و پرداخت
  • خرید شارژ مستقیم همراه اول و ایرانسل
  • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)

سامانه تلفنبانک متمرکز


این سامانه شامل دو قسمت خدمات مبتنی بر کارت و خدمات مبتنی بر حساب می­باشد.

 

خدمات مبتنی بر کارت

  • صورتحساب 
    • قرائت ۳ گردش آخر 
    • ارسال فکس ۳۰ گردش آخر 
    • ارسال فکس در بازه زمانی دلخواه 
    • قرائت واریز یارانه ها 
  • سرویس های ویژه 
    • انتقال وجه مسکن کارت به مسکن کارت 
    • پرداخت قسط
    • درخواست کارت المثنی 
  • پرداخت قبوض و خرید شارژ 
    • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت
    • پرداخت با شماره موبایل 
    • خرید شارژ مستقیم همراه اول و ایرانسل
  • اعلام کد شبا 
    • قرائت کد شبا
    • ارسال کد شبا به تلفن همراه
  • خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض (ETC
  • غیرفعال نمودن تلفنبانک
  • اعلام مفقودی کارت

خدمات مبتنی بر حساب 

  • صورتحساب 
    • قرائت ۳ گردش آخر 
    • ارسال فکس ۳۰ گردش آخر 
    • ارسال فکس در بازه زمانی دلخواه 
    • قرائت واریز یارانه ها 
  • سرویس های ویژه 
    • انتقال وجه حساب مسکن به حساب مسکن 
    • پرداخت قسط
    • انتقال وجه پایا 
    • تغییر رمز حساب تلفنبانک 
  • پرداخت قبوض و خرید شارژ 
    • پرداخت با شناسه قبض و پرداخت
    • پرداخت با شماره موبایل
  • اعلام کد شبا 
    • قرائت کد شبا
    • ارسال کد شبا به تلفن همراه
  • خدمات چک 
    • درخواست صدور دسته چک 
    • استعلام وضعیت چک : کلیه تغییرات چک (مسدودی موقت، وضعیت پاس شده، پاس نشده و ابطال چک) و تاریخ آن قرائت می شود.
    • مسدودی موقت چک 
  • غیرفعال نمودن تلفنبانک  

 توضیح: کلیه دارندگان حساب­ های بانک مسکن می توانند با مراجعه به هر یک از شعب بانک مسکن  رمز حساب سامانه تلفنبانک را دریافت کرده و از حسابی تلفنبانک متمرکز استفاده نمایند. 

 

سامانه خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض(ETC)

در این سامانه کلیه مشتریان بانک مسکن و همچنین دارندگان کارت­های عضو شبکه شتاب می­ توانند اقدام به خرید شارژ برچسب الکترونیکی عوارض نمایند.

 

ویژگی های تلفنبانک مسکن

  • خواندن نام و نام خانوادگی نام صاحب حساب مقصد هنگام انجام عملیات انتقال وجه
  • پرداخت اقساط و خواندن نام و نام خانوادگی دارنده کارت تسهیلات
  • امکان انجام عملیات انتقال وجه پایا از طریق خدمات سپرده
  • ارسال کد شبا به شماره تلفن همراه
تاریخ ویرایش1398/11/2- 10:30